Monthly Archives: February 2017


Bản dịch Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cty 2 thành viên tiếng Anh

[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty CP tiếng Anh] Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty là giấy tờ cho phép các cá nhân, các tổ chức hoạt động kinh doanh, khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành. Về mặt pháp lý, các đối tượng được Sở Kế hoạch và […]


Bản dịch Giấy đăng ký kết hôn tiếng Anh

[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Giấy đăng ký kết hôn tiếng Anh] Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là căn cứ pháp lý để chứng minh quan hệ hôn nhân giữa hai bên nam, nữ có tên trên văn bản này. Đây cũng là căn cứ pháp lý để xác định thời điểm xác lập quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng. Ngoài ý nghĩa trên, giấy chứng nhận đăng […]


Bản dịch Giấy khai sinh tiếng Anh [mẫu 2]

[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Giấy khai sinh tiếng Anh mẫu 2] Giấy khai sinh hay Giấy khai sanh là loại giấy tờ tùy thân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sớm nhất cho một con người để xác nhận về mặt pháp lý sự hiện diện của cá nhân đó, chứng nhận cá nhân đó đã được sinh ra. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của […]


Bản dịch Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty MTV tiếng Anh

[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty MTV tiếng Anh] Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty là giấy tờ cho phép các cá nhân, các tổ chức hoạt động kinh doanh, khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành. Về mặt pháp lý, các đối tượng được Sở Kế hoạch và […]


Bản dịch Giấy chứng tử

[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Giấy chứng tử tiếng Anh] Giấy chứng tử hay Giấy khai tử là một loại giấy tờ hộ tịch của cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho gia đình, thân nhân, người đại diện hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan để xác nhận tình trạng một người đã chết, xác định về thời gian chết, địa điểm chết và nguyên […]


Bản dịch Giấy chứng nhận kết hôn tiếng Anh

[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Giấy chứng nhận kết hôn tiếng Anh] Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là căn cứ pháp lý để chứng minh quan hệ hôn nhân giữa hai bên nam, nữ có tên trên văn bản này. Đây cũng là căn cứ pháp lý để xác định thời điểm xác lập quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng. Ngoài ý nghĩa trên, giấy chứng nhận đăng […]


Bản dịch Giấy khai sinh tiếng Anh [mẫu 1]

[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Giấy khai sinh tiếng Anh mẫu 1] Giấy khai sinh hay Giấy khai sanh là loại giấy tờ tùy thân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sớm nhất cho một con người để xác nhận về mặt pháp lý sự hiện diện của cá nhân đó, chứng nhận cá nhân đó đã được sinh ra. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của […]


Bản dịch Sổ hộ khẩu tiếng Anh

[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Sổ hộ khẩu tiếng Anh] Hộ khẩu là một phương thức quản lý nhân khẩu của một số quốc gia tại Á Đông. Trong phương thức này, đơn vị quản lý xã hội là hộ gia đình, tập thể do một chủ hộ chịu trách nhiệm. Sổ hộ khẩu do cơ quan công an cấp. Khi sinh ra, con được nhập theo hộ khẩu của cha mẹ. […]


Bản dịch Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cty CP tiếng Anh

[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty CP tiếng Anh] Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty là giấy tờ cho phép các cá nhân, các tổ chức hoạt động kinh doanh, khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành. Về mặt pháp lý, các đối tượng được Sở Kế hoạch và […]