Bản dịch Bảng điểm Đại học Hutech tiếng Anh


[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bảng điểm Đại học Hutech tiếng Anh]

Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM-HUTECH đạo tào các ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cao đẳng, đại học đến sau đại học và đào tạo quốc tế. Sau thời gian đào tạo theo quy định, học viên được cấp bảng điểm học tập và bằng tốt nghiệp tương đương với ngành theo học.

 

Vui lòng download bản dịch theo link bên dưới (lưu ý: tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo):

Bảng điểm Đại học Hutech tiếng Anh

Tham khảo một số tài liệu dịch thuật khác