Bản dịch Bảng điểm Đại học tiếng Anh ngành Kế toán


[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Bảng điểm Đại học tiếng Anh ngành Kế toán]

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân…
Tại những trường đại học đào tạo ngành Kế toán uy tín, trong đó có thể kể đến Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM (UEF), Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH),… sinh viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng nhận kế toán tương đương chẳng hạn như bằng trung cấp kế toán, cao đẳng kế toán, cử nhân…kèm theo đó là bảng điểm toàn khóa, thông báo điểm số chi tiết.

Vui lòng download bản dịch theo link bên dưới (lưu ý: tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo):

Bảng điểm Đại học tiếng Anh ngành Kế toán

Tham khảo một số tài liệu dịch thuật khác