Bản dịch Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tiếng Anh


[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tiếng Anh]

Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời là giấy tờ xác nhận học sinh đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT để bổ sung hồ sơ dự thi ĐH, CĐ trong trường hợp chưa có bằng tốt nghiệpTHPT. Ngoài ra còn là giấy tờ cần thiết dùng để nộp hồ sơ vào các trường Đại học.

 

Vui lòng download bản dịch theo link bên dưới (lưu ý: tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo):

Chứng nhận tốt nghiệp THPT tiếng Anh

Tham khảo một số tài liệu dịch thuật khác