Bản dịch Giấy kê khai thuế giá trị gia tăng tiếng Anh


[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Giấy kê khai thuế giá trị gia tăng tiếng Anh]

Kê khai thuế GTGT có nghĩa kê khai cho các mục đích liên quan đến thuế GTGT, như đến 1 cơ quan kê khai thuế GTGT ở 1 nước. Cá nhân và pháp nhân đều có thể là đối tượng kê khai thuế GTGT.

Vui lòng download bản dịch theo link bên dưới (lưu ý: tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo):

Tờ kê khai thuế giá trị gia tăng tiếng Anh

Tham khảo một số tài liệu dịch thuật khác