Bản dịch Giấy xác nhận lương tiếng Anh


[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Giấy xác nhận lương tiếng Anh]

Mẫu giấy xác nhận lương bao gồm các nội dung như: Xác nhận các thông tin về người làm đơn, chức vụ, thời gian làm việc và mức lương nêu trên là chính xác, …

Vui lòng download bản dịch theo link bên dưới (lưu ý: tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo):

Giấy xác nhận lương tiếng Anh

Tham khảo một số tài liệu dịch thuật khác