Bản dịch Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng Anh


[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng Anh]

Tại Việt Nam, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thường được ngôn ngữ bình dân gọi là sổ đỏ hoặc giấy đỏ, là chứng thư có giá trị pháp lý xác lập mối quan hệ giữa Nhà nước với người sử dụng đất về quyền hạn và nghĩa vụ trong việc sử dụng đất đai. Một thuật ngữ liên quan mật thiết là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (tức sổ hồng). Khác với hầu hết các quốc gia trên thế giới, Hiến pháp Việt Nam quy định chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và Nhà nước là chủ thể đại diện duy nhất và tuyệt đối của quyền sở hữu đất đai.

Vui lòng download bản dịch theo link bên dưới (lưu ý: tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo):

Bản dịch Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng Anh

Tham khảo một số tài liệu dịch thuật khác