Bản dịch Sơ yếu lý lịch tiếng Anh


[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Sơ yếu lý lịch tiếng Anh]

Sơ yếu lý lịch là một bản kê khai lý lịch của bản thân như: tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tên cha, tên mẹ và những liên hệ khác của nhân thân, thường được dùng làm giấy tờ, tài liệu lưu trữ, cho việc giải quyết các công việc, làm hồ sơ, thủ tục hành chính, đơn nhập học, các thủ tục tố tụng… đây là những thông tin căn bản nhất về một người.

Vui lòng download bản dịch theo link bên dưới (lưu ý: tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo):

Sơ yếu lý lịch tiếng Anh

Tham khảo một số tài liệu dịch thuật khác