Uncategorized


[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch bảng điểm thú y tiếng Anh] Chuyên ngành thú y bao gồm các hệ đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y, … Sinh viên được cấp bảng điểm học tập sau mỗi học kỳ và sau khi kết thúc toàn bộ học kỳ. Vui lòng download bản dịch theo link bên dưới (lưu ý: tài liệu chỉ mang […]


Bản dịch Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cty 2 thành viên tiếng Anh

[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty CP tiếng Anh] Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty là giấy tờ cho phép các cá nhân, các tổ chức hoạt động kinh doanh, khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành. Về mặt pháp lý, các đối tượng được Sở Kế hoạch và […]