Ứng tuyển cộng tác viên dịch video/làm phụ đề


 

Các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây.

* indicates required fieldAcceptable file types: doc,docx,pdf,ppt,rar,zip,wav,mp3,wma.
Maximum file size: 10mb.

Nếu bạn gặp khó khăn khi đính kèm file cá nhân theo quy định, vui lòng gửi email trực tiếp đến Bộ phận Nhân sự hr@master-service.asia

Xin cảm ơn!