Bản dịch Bằng đại học tiếng Anh


[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Bằng đại học tiếng Anh]

Bằng đại học có thể gồm có bằng cử nhân, kỹ sư, dược sĩ… là một học vị dành cho những người đã tốt nghiệp chương trình đại học tùy theo quy định của mỗi quốc gia.
Ở Việt Nam, bằng đại học được cấp cho sinh viên tốt nghiệp đại học sau thời gian đào tạo thường là 4 năm, có một số ngành lên đến 5-7 năm.

Vui lòng download bản dịch theo link bên dưới (lưu ý: tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo):

Dịch bằng đại học tiếng Anh

Tham khảo một số tài liệu dịch thuật khác