Bản dịch Bảng điểm Đại học tiếng Anh ngành chăn nuôi thú y


[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bảng điểm Đại học tiếng Anh ngành Chăn nuôi Thú y]

Chuyên ngành thú y bao gồm các hệ đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y, …
Sinh viên được cấp bảng điểm học tập sau mỗi học kỳ và sau khi kết thúc toàn bộ học kỳ.

Vui lòng download bản dịch theo link bên dưới (lưu ý: tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo):

Bảng điểm Đại học tiếng Anh ngành Chăn nuôi Thú y

Tham khảo một số tài liệu dịch thuật khác