Bản dịch Thông báo nộp thuế Thu nhập cá nhân tiếng Anh


[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Thông báo nộp thuế Thu nhập cá nhân tiếng Anh]

Mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc nộp thuế thu nhập cá nhân. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin cá nhân người nhận thông báo, mã số thuế, nội dung của bản thông báo… Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế TNCN phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. 

Dịch Thuật Master xin chia sẻ mẫu Thông báo nộp thuế TNCN bằng tiếng Anh để giúp bạn đọc tham khảo chi tiết.

Vui lòng download bản dịch theo link bên dưới (lưu ý: tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo):

Bản dịch Thông báo nộp thuế TNCN tiếng Anh

Tham khảo một số tài liệu dịch thuật khác