Bản dịch Tờ khai hoàn thuế Giá trị gia tăng tiếng Anh


[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Tờ khai hoàn thuế Giá trị gia tăng tiếng Anh]

Hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) là một thuận lợi mà Nhà nước đã tạo ra cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu. Điều kiện cần để được xét hoàn thuế là doanh nghiệp phải sử dụng phương pháp khấu trừ khi tính thuế.

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được hoàn thuế cần đảm bảo những điều kiện:

+  Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ;

+  Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền;

+  Có con dấu theo đúng quy định của pháp luật;

+  Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

+  Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của doanh nghiệp.

Vui lòng download bản dịch theo link bên dưới (lưu ý: tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo):

Bản dịch Tờ khai Hoàn thuế GTGT tiếng Anh

Tham khảo một số tài liệu dịch thuật khác