Bản dịch Tờ khai nộp thuế đất tiếng Anh


[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Tờ khai nộp thuế đất tiếng Anh]

Người nộp thuế sử dụng đất nộp hồ sơ kê khai thuế sử dụng đất cho chi cục thuế nơi có đất chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ; trường hợp người nộp thuế ở xa Chi cục Thuế thì liên hệ với Đội thuế xã, phường để nhận tờ khai và kê khai, nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất cho Đội thuế xã, phường, thị trấn . Để có thể lập tờ khai thuế sử dụng đất chính xác và biết được cách xác định số tiền thuế sử dụng đất phải nộp thì người nộp thuế cần phải nghiên cứu các quy định về chính sách chế độ về thuế sử dụng đất. Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất đầy đủ, đúng thời hạn vào ngân sách Nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế.

Vui lòng download bản dịch theo link bên dưới (lưu ý: tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo):

Bản dịch Tờ khai nộp thuế đất tiếng Anh

Tham khảo một số tài liệu dịch thuật khác