BLOG


Bản dịch Giấy khai sinh tiếng Anh [mẫu 3]

[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Giấy khai sinh tiếng Anh mẫu 3] Giấy khai sinh hay Giấy khai sanh là loại giấy tờ tùy thân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sớm nhất cho một con người để xác nhận về mặt pháp lý sự hiện diện của cá nhân đó, chứng nhận cá nhân đó đã được sinh ra. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của […]


Dịch thuật Luật An ninh Mạng

Sáng ngày 12/6/2018, Luật An ninh mạng đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 423 trong tổng số 466 đại biểu có mặt tán thành (tỷ lệ 86,86%); 15 đại biểu không tán thành; 28 đại biểu không biểu quyết. Trong bối cảnh thức thời, đội ngũ Dịch thuật viên của Master Service đã tiến hành chuyển ngữ toàn bộ nội dung Luật từ tiếng Việt sang tiếng Anh theo yêu cầu của một […]


Bản dịch Báo cáo tài chính Tập đoàn tiếng Anh (phần cuối)

 [Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Báo cáo tài chính Tập đoàn tiếng Anh (phần cuối)] Báo cáo tài chính là KẾT QUẢ CUỐI CÙNG của công việc kế toán được lập từ sổ chi tiết sổ cái kế toán và Bảng cân đối số phát sinh. Báo cáo tài chính (BCTC) dùng ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của DN, đáp ứng […]


Bản dịch Báo cáo tài chính Tập đoàn tiếng Anh (phần 4)

   [Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Báo cáo tài chính Tập đoàn tiếng Anh (phần 4)] Báo cáo tài chính là KẾT QUẢ CUỐI CÙNG của công việc kế toán được lập từ sổ chi tiết sổ cái kế toán và Bảng cân đối số phát sinh. Báo cáo tài chính (BCTC) dùng ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của DN, đáp ứng yêu […]


Bản dịch Báo cáo tài chính Tập đoàn tiếng Anh (phần 3)

 [Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Báo cáo tài chính Tập đoàn tiếng Anh (phần 3)] Báo cáo tài chính là KẾT QUẢ CUỐI CÙNG của công việc kế toán được lập từ sổ chi tiết sổ cái kế toán và Bảng cân đối số phát sinh. Báo cáo tài chính (BCTC) dùng ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của DN, đáp ứng yêu cầu […]


Bản dịch Báo cáo tài chính Tập đoàn tiếng Anh (phần 2)

 [Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Báo cáo tài chính Tập đoàn tiếng Anh (phần 2)] Báo cáo tài chính là KẾT QUẢ CUỐI CÙNG của công việc kế toán được lập từ sổ chi tiết sổ cái kế toán và Bảng cân đối số phát sinh. Báo cáo tài chính (BCTC) dùng ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của DN, đáp ứng yêu cầu […]


 Bản dịch Báo cáo tài chính Tập đoàn tiếng Anh (phần 1)

 [Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Báo cáo tài chính Tập đoàn tiếng Anh (phần 1)] Báo cáo tài chính là KẾT QUẢ CUỐI CÙNG của công việc kế toán được lập từ sổ chi tiết sổ cái kế toán và Bảng cân đối số phát sinh. Báo cáo tài chính (BCTC) dùng ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của DN, đáp ứng […]


Bản dịch Giấy đăng ký kết hôn tiếng Đức

[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Giấy đăng ký kết hôn tiếng Đức] Giấy chứng nhận kết hôn hay giấy đăng ký kết hôn, trước đây còn gọi là Hôn thú hay giấy giá thú là một loại giấy tờ hộ tịch nhân thân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các chủ thể khác công nhận và xác nhận một người có vợ hay có chồng theo quy định của luật pháp về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Nếu chú […]


Bản dịch Tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính tiếng Anh

[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính tiếng Anh] Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính quý là khoản thuế phát sinh trong quý mà doanh nghiệp phải tạm nộp. Theo quy định mới nhất hiện hành 2016, DN phải thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, và không phải […]


Bản dịch Tờ khai nộp thuế đất tiếng Anh

[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Tờ khai nộp thuế đất tiếng Anh] Người nộp thuế sử dụng đất nộp hồ sơ kê khai thuế sử dụng đất cho chi cục thuế nơi có đất chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ; trường hợp người nộp thuế ở xa Chi cục Thuế thì liên hệ với Đội thuế xã, phường để nhận tờ khai và kê khai, nộp hồ sơ khai thuế sử […]