0934 453 303 (Zalo)Tư vấn dịch vụ | Email: contact@master-service.asiaDịch miễn phí

Lưu ý: Dưới đây là mẫu ứng tuyển dành cho Cộng tác viên Dịch thuật.

Nếu bạn muốn đăng ký làm Thực tập sinh Biên phiên dịch, click vào đây:

ĐĂNG KÝ THỰC TẬP SINH BIÊN PHIÊN DỊCH

Và click vào đây nếu bạn muốn đăng ký làm Cộng tác viên Phiên dịch:

ĐĂNG KÝ CỘNG TÁC VIÊN PHIÊN DỊCH

Mẫu đăng ký ứng tuyển Đăng ký Cộng tác viên Dịch thuật

  Các trường có gắn dấu * là thông tin quan trọng và chúng tôi cần bạn cung cấp. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc điền theo form, bạn có thể gửi trực tiếp thông tin đến hr@master-service.asia (email quản trị nhân sự của chúng tôi).
  Close Menu
  ×
  Giỏ hàng
  Your cart is empty.

  Looks like you haven't made a choice yet.