0934 453 303 (Zalo)Tư vấn dịch vụ | Email: contact@master-service.asiaDịch miễn phí

Lưu ý: Dưới đây là mẫu ứng tuyển dành cho Cộng tác viên Phiên dịch.

Nếu bạn muốn đăng ký làm Cộng tác viên Biên dịch, click vào đây:

ĐĂNG KÝ CỘNG TÁC VIÊN BIÊN DỊCH

Và click vào đây nếu bạn muốn đăng ký Thực tập sinh Biên phiên dịch:

ĐĂNG KÝ THỰC TẬP SINH BIÊN PHIÊN DỊCH

Mẫu đăng ký ứng tuyển Đăng ký Cộng tác viên Phiên dịch

Các trường có gắn dấu * là thông tin quan trọng và chúng tôi cần bạn cung cấp. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc điền theo form, bạn có thể gửi trực tiếp thông tin đến hr@master-service.asia (email quản trị nhân sự của chúng tôi).
Close Menu