Chúng tôi đã dịch báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo kiểm toán cho các khách hàng như Coca-Cola, GlaxoSmithKline, Shinhan, Áo tắm Xuân Thu…

Chính xác là, chúng tôi dịch tất cả các nội dung liên quan đến kinh doanh và tài chính

Dịch thuật Master có khả năng cung cấp dịch vụ dịch báo cáo tài chính và dịch vụ dịch thuật cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại và tài chính. Hơn 200 chuyên gia ngôn ngữ học của Dịch thuật Master đều có kinh nghiệm trong việc dịch các tài liệu liên quan đến tài chính, thương mại, thuế quan cũng như kiến thức dày dặn về các môi trường kinh doanh và quy định quốc tế. Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ toàn diện cho các yêu cầu về lĩnh vực dịch thuật tài chính.

Dịch thuật Master có thể xử lý đa dạng các danh mục nội dung trong ngành tài chính kinh doanh bao gồm giải pháp quản lý tài sản công ty, tài liệu chuyển giá, giải pháp cho ngân hàng và công ty trong đối nội và đối ngoại, cũng như các tài liệu doanh nghiệp thương mại như kế hoạch kinh doanh, đề xuất cải tổ và quảng bá thương nghiệp.

  • Dịch báo cáo kiểm toán độc lập
  • Dịch báo cáo tài chính
  • Dịch tài liệu chuyển giá
  • Dịch báo cáo thường niên
  • Dịch kế hoạch kinh doanh
  • Dịch giấy đăng ký kinh doanh
  • Dịch hồ sơ khai báo thuế
  • Dịch hướng dẫn quy định tài chính
  • Dịch bài thuyết trình cho nhà đầu tư
  • Dịch thông cáo báo chí