Trong suốt 10 năm qua, Master hân hạnh dịch hồ sơ năng lực cho các khách hàng như Citibank, Jetstar, GlaxoSmithKline, Bayer, Pepsi, Rosneft, CGV, Lazada, Repsol…   

Chính xác là, chúng tôi dịch tất cả các nội dung/ thông tin chi tiết liên quan đến quý công ty và lĩnh vực kinh doanh

Hồ sơ năng lực công ty là tài liệu cho biết mọi chi tiết về công ty đó. Hồ sơ này thường được dùng trong các chiến dịch quảng bá nhằm nâng cao thương hiệu và nhận thức người tiêu dùng về công ty. Thông tin thường bao gồm: tên công ty và địa chỉ, sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý, lịch sử hình thành, các cột mốc quan trọng, các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty, tên và chức vụ những nhân viên chủ chốt và trích dẫn nhận xét của khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ/sản phẩm. Hồ sơ này cũng có thể bao gồm chiến dịch kinh doanh, báo cáo kiểm toán, các giải thưởng và chứng nhận, các hoạt động phúc lợi xã hội, vân vân.

Khi giới thiệu một doanh nghiệp mới đến khách hàng tiềm năng, bạn phải đảm bảo thông tin truyền đạt được hoàn thiện. Nhấn mạnh vào tên và địa chỉ của công ty. Cho người đọc biết công ty được thành lập như thế nào và cung cấp dịch vụ hay sản phẩm gì. Làm nổi bật những lợi ích mà các dịch vụ hay sản phẩm đó mang lại.

  • Dịch hồ sơ năng lực công ty
  • Dịch giới thiệu công ty
  • Dịch nội quy công ty
  • Dịch văn hóa doanh nghiệp
  • Dịch quy chế công ty
  • Dịch đăng ký kinh doanh công ty
  • Dịch quy tắc ứng xử 
  • Dịch báo cáo tài chính
  • Dịch nguyên tắc kinh doanh
  • Dịch thông cáo báo chí