Trong 10 năm qua chúng tôi đã dịch vô số hợp đồng kinh tế cho các đối tác lớn như Coca-Cola, GlaxoSmithKline, Jetstar, Traveloka, Shinhan, Pepsi, Mead Johnson… và rất nhiều khách hàng khác.

Chính xác là, chúng tôi dịch tất cả hợp đồng liên quan đến kinh tế, tài chính, thương mại, pháp lý…

Dịch hợp đồng kinh tế là một công việc vô cùng thú vị. Không như các loại hình sách chuyên ngành Kỹ thuật, y khoa ngôn từ phải chuẩn xác, rạch ròi và có phần khô cứng, ngôn ngữ trong tài liệu kinh tế là sự kết hợp giữa các kiến thức chuyên ngành lẫn các ví dụ thực tế để giúp nội dung dễ đi và lòng người. Vì thế, người dịch tài liệu kinh tế không những phải hiểu biết về kinh tế, tài chính, mà còn phải đảm bảo văn phong vừa phải lôi cuốn, hấp dẫn phù hợp với đại đa số người đọc vừa giữ được tính chuyên nghiệp, của lĩnh vực giàu hàm lượng tri thức này.

Không cần bàn cãi gì thêm, bạn đừng bao giờ kí vào những gì mà bạn không hiểu một cách thấu đáo. Làm như vậy bạn có thể gây những hậu quả nghiêm trọng cho công ty hoặc cho bản thân trong tương lai. Điều này có vẻ khá rõ ràng, trên thực tế số lần doanh nghiệp ký các tài liệu quan trọng, họ không thực sự nắm bắt những gì văn bản nói hoặc có những sai lầm không đáng về mặt ngôn ngữ. Chúng ta nên đầu tư cho bản dịch thật tốt, chứ đừng để những cơn đau tim nghiêm trọng xảy ra.

  • Dịch hợp đồng kinh tế
  • Dịch hợp đồng thương mại
  • Dịch hợp đồng dịch vụ
  • Dịch hợp đồng hợp tác
  • Dịch hợp đồng lao động
  • Dịch hợp đồng chuyển giá
  • Dịch hợp đồng thuê ngoài
  • Dịch hợp đồng tư vấn
  • Dịch hợp đồng đầu tư
  • Dịch hợp đồng kinh doanh