Danh sách các khách hàng mà Master đã dịch hướng dẫn sử dụng máy móc bao gồm Repsol, Talisman, Rosneft, Covestro, Alpha King, Bosch Việt Nam… với những yêu cầu gắt gao nhất về chất lượng và thời gian bàn giao bản dịch.

Chính xác là, chúng tôi dịch tất cả các nội dung liên quan đến việc hướng dẫn sử dụng và vận hành máy móc, thiết bị, đảm bảo an toàn lao động và môi trường

Một trong số các dịch vụ nổi trội của Master là dịch hướng dẫn sử dụng máy móc. Cũng giống như đối với các văn bản cụ thể khác, việc dịch bản hướng dẫn đòi hỏi sự chuẩn bị đặc biệt cũng như các kiến ​​thức chuyên sâu và kinh nghiệm phù hợp. Master có thể cung cấp dịch giả với trình độ tốt nhất trong cơ sở dữ liệu của công ty, đồng thời đảm bảo biên tập viên sẽ có trình độ tương ứng. Bằng việc hợp tác với khách hàng, các dịch giả cũng như chuyên viên hiệu đính của chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp dịch tốt nhất dành cho bạn.

Đối với các đối tượng thông thường thì văn bản có ít thuật ngữ chuyên ngành hơn và luôn được giải thích, trong khi văn bản dành cho các chuyên gia thì cụ thể hơn và liên quan đến các thuật ngữ phức tạp hơn. Cú pháp của bản hướng dẫn sử dụng và ngôn ngữ thông thường có thể hơi khác nhau. Ví dụ như, hướng dẫn sử dụng sử dụng rất nhiều thể mệnh lệnh, giúp cho văn bản mang tính hướng dẫn nhiều hơn, do đó, việc sắp xếp văn bản theo thứ tự được trình bày sẵn là rất quan trọng. Vì lý do đó, chúng tôi luôn tìm kiếm những dịch giả có trình độ tốt nhất dành cho một dự án cụ thể. Chúng tôi còn có thể điều chỉnh tất cả các hình ảnh theo ngôn ngữ đích và thiết kế cũng như định dạng kiểu tài liệu dịch sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

 • Dịch thông số kỹ thuật
 • Dịch tài liệu chỉ dẫn
 • Dịch hướng dẫn sử dụng
 • Dịch hướng dẫn vận hành
 • Dịch hướng dẫn an toàn
 • Dịch hướng dẫn sử dụng phần mềm
 • Dịch hướng dẫn lắp ráp
 • Dịch hướng bảo trì
 • Dịch hướng dẫn sản phẩm
 • Dịch hướng dẫn nhân viên
 • Dịch hướng dẫn điện tử
 • Dịch hướng dẫn kỹ thuật