Chúng tôi thường xuyên dịch MSDS Phiếu an toàn hóa chất cho các khách hàng như Coca-Cola, Jotun, Unilever, Atotech, Talisman, Repsol…

Chính xác là, chúng tôi dịch tất cả các nội dung liên quan đến việc đảm bảo an toàn hóa chất, bao gồm kiểm soát và quản lý chặt chẽ quy trình và tài liệu

Trong khi đang có những động thái hướng tới toàn cầu hóa và tiêu chuẩn hóa tất cả các yêu cầu MSDS, các quy định MSDS có sự khác biệt giữa các quốc gia với nhau. Bạn muốn một đối tác dịch thuật đảm bảo phiếu MSDS của bạn tuân thủ các quy định trên toàn thế giới. Master sẽ tư vấn về quy định của MSDS để đảm bảo rằng MSDS của bạn chứa thông tin chính xác theo định dạng gốc. Với Master, MSDS của bạn sẽ được dịch bởi các chuyên gia trong ngành hóa học với không chỉ có kinh nghiệm dịch thuật, mà còn có kinh nghiệm thực tế. Biên dịch viên đã được chứng nhận của chúng tôi là những Chuyên gia Kiến thức trong các lĩnh vực chuyên ngành mang đến sự chính xác về khoa học và kỹ thuật, cũng như sắc thái ngôn ngữ.

Master cung cấp một giải pháp toàn diện để dịch Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất và các nhãn hàng sản phẩm hóa học. Công việc của chúng tôi luôn tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu và tiêu chuẩn được quy định tại các quốc gia mà bạn sẽ trình bản dịch. Nhóm chuyên gia dịch vụ dịch thuật phiếu an toàn hóa chất của chúng tôi đã chứng minh kinh nghiệm trong việc dịch thông tin an toàn hóa chất và thông tin sản phẩm hóa học.

  • Dịch MSDS phiếu an toàn hóa chất
  • Dịch bảng nội quy về an toàn hóa chất
  • Dịch bảng chỉ dẫn hóa chất
  • Dịch tài liệu hóa học
  • Dịch hướng dẫn MSDS