Chúng tôi đã dịch tài liệu công nghệ thông tin và cung cấp phiên dịch cho các khách hàng như Applancer, VNTT, Hội nghị IBM, Evernote, các Hội thảo về Blockchain…

Chính xác là, chúng tôi dịch tất cả các nội dung liên quan đến phần mềm, Công nghệ thông tin và Điện tử…

Lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông luôn thay đổi và mở rộng. Chúng thúc đẩy các công ty chuyên về công nghệ nhanh chóng điều chỉnh các sản phẩm và ứng dụng phần mềm để có thể phân phối cho các khách hàng trên toàn cầu. Để có thể vượt mặt những đối thủ khác, bạn cần hợp tác với một công ty có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc cung cấp các dịch vụ dịch thuật trong ngành Công nghệ thông tin. Tại Master, chúng tôi chỉ làm việc với các chuyên gia được huấn luyện bài bản về chuyên môn thông qua việc tuyển chọn trực tiếp.

Đội ngũ Master có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật công nghệ thông tin. Chúng tôi cung cấp những bản dịch công nghệ thông tin luôn tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng của ISO. Những bản dịch này do các dịch giả được đào tạo trong lĩnh vực tương ứng thực hiện để dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Các văn bản công nghệ thông tin trải qua nhiều giai đoạn: dịch thuật, hiệu đính, chỉnh sửa và kiểm soát chất lượng. Bằng cách này, chúng tôi đảm bảo bản dịch về các tài liệu Công nghệ thông tin và viễn thông sẽ đạt chất lượng cao nhất.

  • Dịch Hướng dẫn hệ điều hành
  • Dịch thông số kỹ thuật
  • Dịch tài liệu viễn thông
  • Dịch tài liệu mạng máy tính
  • Dịch nội dung quản trị hệ thống
  • Dịch tài liệu thiết bị máy tính
  • Dịch tài liệu phần mềm
  • Dịch nội dung công nghệ trực tuyến
  • Dịch hướng dẫn sử dụng điện thoại
  • Dịch hướng dẫn bảo trì hệ thống