Trong hơn 10 năm qua, chúng tôi hân hạnh được dịch tài liệu kỹ thuật cho các khách hàng như Coca-Cola, Pepsi, Jetstar, Rosneft, CGV, Lazada, Repsol với rất nhiều chuyên ngành và loại hình tài liệu

Chính xác là, chúng tôi dịch tất cả các nội dung liên quan đến kỹ thuật như vận hành máy móc, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ…

Chúng tôi biết rằng dịch tài liệu kỹ thuật thường sẽ bao gồm thuật ngữ và từ vựng dành riêng cho từng chuyên ngành, thậm chí là dành riêng cho từng khách hàng. Nếu bạn đã có bản dịch hoặc bảng chú giải thuật ngữ, chúng tôi sẽ kết hợp chúng vào quy trình dịch thuật cho các dự án của bạn để đảm bảo bản dịch hoàn chỉnh sẽ đáp ứng được yêu cầu bạn đưa ra. Nếu chưa có danh mục thuật ngữ thì Master sẽ hỗ trợ bạn xây dựng nó.

Chất lượng và độ chính xác là tiêu chí làm việc của chúng tôi. Tất cả biên dịch viên đều phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được tuyển vào đội ngũ của chúng tôi và chúng tôi cũng giám sát chất lượng dịch thuật theo từng dự án, đảm bảo liên tục cung cấp cho biên dịch viên những phản hồi có liên quan. Tất cả điều này giúp tối thiểu hóa khả năng có thể xảy ra sai sót.

  • Dịch tài liệu kỹ thuật
  • Dịch hướng dẫn vận hành
  • Dịch thông số kỹ thuật
  • Dịch bảng an toàn hóa chất
  • Dịch hướng dẫn lắp đặt
  • Dịch hướng dẫn an toàn
  • Dịch hợp đồng kỹ thuật
  • Dịch bằng sáng chế
  • Dịch dữ liệu kỹ thuật
  • Dịch tài liệu chỉ dẫn