DỊCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TIẾNG ANH


Dịch báo cáo tài chính tiếng Anh sang các ngôn ngữ khác

DỊCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TIẾNG ANH

Trước sự phát triển của lĩnh vực tài chính, ngân hàng, dịch vụ dịch báo cáo tài chính tiếng Anh tại Master Service đã là một cái tên đáng tin cậy đối với các doanh nghiệp. Chúng tôi chuyên nhận dịch tài liệu tài chính, báo cáo tài chính, báo cáo tài chính thương nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất, bảng cân đối kế toán….

Lĩnh vực tài chính ngân hàng đang khẳng định vai trò chủ chốt trong nền kinh tế ở Việt Nam, và liên doanh với nước ngoài, ngôn ngữ chính là một trong những cầu nối quan trọng nhất để các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên kết, học hỏi phát triển cùng nhau. Tuy vậy, không phải ai biết ngoại ngữ cũng dịch được báo cáo tài chính, để dịch những tài liệu quan trọng và cần phải có trách nhiệm và độ chính xác cao như báo cáo tài chính, người dịch bắt buộc phải có kiến thức nền tảng về lĩnh vực này để đưa ra những sản phẩm dịch đáng tin cậy và chuẩn xác nhất.

 

Biên dịch viên dịch báo cáo tài chính chuyên ngành

Khi dịch báo cáo tài chính, người dịch phải rất am hiểu về cách sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành, ý nghĩa và cách sử dụng của chúng để không gây những sai lầm không đáng có khi dịch sai nghĩ của từ. Lấy ví dụ như từ “Nợ”, nếu là người không am hiểu, sẽ dịch thành “Debt”, còn biên dịch viên chuyên nghiệp sẽ dịch ngay được thành “Total Liabilities”. Uy tín của doanh nghiệp đôi khi được đặt vào những tiểu tiết nhỏ nhặt như thế.

Đó là lý do vì sao đối với công tác dịch thuật tài liệu tài chính, Master chỉ tuyển dụng những biên dịch viên có kiến thức sâu sắc và toàn diện về các vấn đề tài chính ngoại thương, đồng thời phải biết cách diễn đạt logic, chính xác và dễ hiểu đối với ngôn ngữ đích. Dù tài liệu của bạn đề cập về vấn đề gì, và có những cách diễn đạt phức tạp ra sao, đội ngũ biên dịch viên, biên tập viên là những cử nhân, thạc sĩ chuyên ngành có kiến thức tài chính am hiểu và có thâm niên trong ngành và thông thạo ngoại ngữ của Master cũng sẽ có thể chuyển ngữ tài liệu cho bạn một cách hoàn thiện nhất.

 

Vấn đề thuật ngữ và bộ nhớ dịch thuật tài chính

Master đã phát triển một hệ thống thuật ngữ và tài liệu tham khảo có quy mô lớn mà tất cả các biên dịch viên chuyên ngành tài chính đều có thể tiếp cận. Hệ thống thuật ngữ này bao gồm những phân ngành tài chính chủ yếu như thương mại quốc tế, kiểm toán kế toán, luật tài chính, hợp đồng kinh tế, văn bản quy phạm pháp luật, bảng biểu kinh tế…

 

Trong giai đoạn khởi tạo của mỗi dự án, đội dự án của Master sẽ hợp tác chặt chẽ với đại diện của khách hàng để phát triển một Bảng chú giải thuật ngữ (Glossary) phù hợp nhất cho riêng từng dự án và gần nhất với cách sử dụng thuật ngữ mà khách hàng ưa chuộng. Bảng chú giải thuật ngữ này nhằm bảo đảm tính thống nhất về thuật ngữ trong toàn bộ tài liệu dịch, một vấn đề đặc biệt quan trọng đối với các dự án dịch thuật lớn.

Chúng tôi cũng sử dụng bộ nhớ dịch thuật nhằm đẩy nhanh thời gian hoàn thành dự án và giảm chi phí cho khách hàng đối với các tài liệu có sự lặp lại. Bộ nhớ dịch thuật cũng là một công cụ đảm bảo tính thống nhất trong toàn bộ tài liệu. Tuy nhiên, nó chỉ hỗ trợ chứ không th thay thế con người, bởi nó chủ yếu phát hiện những đoạn văn bản lặp đi lặp lại và đề nghị áp dụng lại cách dịch thuật trước đó của biên dịch viên, tuy nhiên việc chấp nhận hay từ chối đề nghị này hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của biên dịch viên.

 

Quy trình bảo đảm chất lượng (Quality Assurance)

Tại Master, chúng tôi áp dụng một quy trình gồm 6 bước đối với mỗi dự án dịch thuật – Khởi tạo, Dịch thuật, Biên tập, Hiệu đính, Chế bản điện tử và Kết thúc dự án. Mỗi dự án sẽ do một Quản lý dự án (Project manager) chịu trách nhiệm chính. Tại cuối mỗi giai đoạn của dự án, Quản lý dự án sẽ xem xét tình trạng của bản dịch trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Quy trình bảo đảm chất lượng nghiêm ngặt này nhằm mang lại một thành phẩm chính xác và thống nhất về nội dung, hài hòa và phù hợp về phong cách, đẹp mắt và chuyên nghiệp trong cách trình bày.

 

Bảo mật tài liệu dịch báo cáo tài chính

Các biên dịch viên chuyên ngành tài chính của Master phải ký cam kết bảo mật trước khi được tham gia vào một dự án dịch thuật. Đạo đức nghề nghiệp cao và sự tuân thủ nghiêm túc vấn đề bảo mật cũng là một tiêu chuẩn để chúng tôi tuyển chọn biên dịch viên chuyên ngành pháp luật. Đồng thời, chúng tôi triển khai các biện pháp bảo mật trước, trong và sau mỗi dự án nhằm đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất có thể cho mỗi tài liệu mà khách hàng đã tin tưởng giao phó.

 

Các loại tài liệu dịch kinh tế tài chính

Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuât đối với các loại báo cáo tài chính như:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính
  • Các báo cáo khác theo quy định tại pháp luật
  • Hóa đơn, phiếu thu chi, biên nhận thanh toán

 

Master cam kết mang lại dịch vụ dịch báo cáo tài chính tiếng Anh đáp ứng tốt nhất nhu cầu riêng biệt của bạn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để thảo luận chi tiết về tài liệu của bạn và được báo giá tốt nhất.

BÁO GIÁ NHANH

 

MASTER SERVICE – Công ty Dịch thuật Chuyên nghiệp

ĐT: (+84) 28.6678.3015 – (+84) 28.6678.3414

Hotline: 0934.453.303 – 0937.099.458

Email: contact@master-service.asia