Dịch vụ Master bao gồm một loạt các nội dung cho ngành tài chính và kinh doanh bao gồm các giải pháp quản lý tài sản để phủ sóng truyền thông cổ đông, giải pháp ngân hàng và doanh nghiệp cho truyền thông nội bộ và bên ngoài, cũng như các tài liệu thương mại như kế hoạch kinh doanh, đề xuất và nội dung quảng cáo.

Dịch vụ Master là một chuyên gia trong các giải pháp bản địa hóa và dịch thuật. Chúng tôi cung cấp bản địa hóa và dịch thuật toàn diện trong hơn 90 ngôn ngữ toàn cầu. Để dịch tài liệu tài chính của bạn chỉ cần theo liên kết để điền vào mẫu báo giá hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia bản địa hóa của chúng tôi miễn phí trong trường hợp có bất kỳ truy vấn nào.

Dịch vụ Master, chuyên gia về dịch vụ bản địa hóa hiểu được mối quan tâm về chi phí của khách hàng. Đó là lý do tại sao nó có mức giá cạnh tranh và phải chăng nhất trong ngành với mức giá tiêu chuẩn bắt đầu từ mức thấp 0,04 USD để bạn có thể đạt được lợi ích của việc dịch thuật, giá cả phải chăng của tất cả nội dung tài chính và kinh doanh của mình.

Dịch vụ Master là một cơ quan dịch thuật và bản địa hóa chuyên nghiệp. Các nhà ngôn ngữ học của chúng tôi có một năng lực mạnh mẽ trong tất cả các vấn đề nội địa hóa tài chính cùng với sự lưu loát trong khung pháp lý và các tiêu chuẩn tuân thủ. Chúng tôi hiểu rằng tài chính là một ngành rất đa dạng và năng động, vì vậy các nhà ngôn ngữ học của chúng tôi đặc biệt quan tâm trong khi dịch cho ngành này.

Dịch thuật Mars cung cấp dịch vụ dịch thuật tài chính và kinh doanh toàn diện và an toàn. Được thành lập gần hai thập kỷ trước, Mars Dịch giữ chứng nhận từ ISO 9001: 2008 và là thành viên của ATA và GALA ngoài việc tuân thủ GDPR để bạn có thể yên tâm sao lưu toàn bộ chứng nhận tài liệu đã dịch của mình.

Professional and Reliable

Every client and project has distinct requirements when it comes to handling them. Mainly due to the fact that all projects differ on the basis of their size, industry, and language. Hence, we make sure that every order is treated with a personalized protocol. Our translators hold experience in many different industries from Education to Medicine and everything in-between. This means that the translator assigned to your project will be heavily vetted to make sure that they have the necessary skills for the job. At Mars, you will get Professional translation services at the fastest turnout.

Professionalism is a Major pillar for the foundation of Mars Translations. We understand that time is of the essence to all of our clients. Hence, we ensure the deployment of ample resources to ensure that all of our deadlines are met. We ensure that our projects are assigned to Translator’s perfect to provide an accurate solution.

A Leading Translation Agency around the World

Mars Translation is a sister company of CCJK, which has worked in the translation and localization industry for almost two decades. Our Clients include some of the leading corporations in the world. Among them are General Electric, Bosch, Nuance, and many more. Mars Translation has worked with companies from many different fields in the market from all around the world.

Compared to other industries in the market, we have an extensive network of experts who make sure that our clients from all across the world can rely on us for all there translation needs. Customer outreach is very important to us. And whether you are in Afghanistan or whether you are in Toronto, we will make sure our platform provides all the translation services required.

Social and Linguistic Integration

We consider your orders to be more than just documents to translate. During the rendering period, we ensure that all socio-cultural aspects are taken into account. We take into regard all regional connotations that are attached to the project to avoid cultural appropriation.

We make sure that our translators pay high regard to the cultural implications of the words they use. Operating in an international market, we ensure that cultural sensitivity is not compromised in the translation. We believe that these factors play a major role in creating a positive for our clients.

Professional and Reliable

Every client and project has distinct requirements when it comes to handling them. Mainly due to the fact that all projects differ on the basis of their size, industry, and language. Hence, we make sure that every order is treated with a personalized protocol. Our translators hold experience in many different industries from Education to Medicine and everything in-between. This means that the translator assigned to your project will be heavily vetted to make sure that they have the necessary skills for the job. At Mars, you will get Professional translation services at the fastest turnout.

Professionalism is a Major pillar for the foundation of Mars Translations. We understand that time is of the essence to all of our clients. Hence, we ensure the deployment of ample resources to ensure that all of our deadlines are met. We ensure that our projects are assigned to Translator’s perfect to provide an accurate solution.

A Leading Translation Agency around the World

Mars Translation is a sister company of CCJK, which has worked in the translation and localization industry for almost two decades. Our Clients include some of the leading corporations in the world. Among them are General Electric, Bosch, Nuance, and many more. Mars Translation has worked with companies from many different fields in the market from all around the world.

Compared to other industries in the market, we have an extensive network of experts who make sure that our clients from all across the world can rely on us for all there translation needs. Customer outreach is very important to us. And whether you are in Afghanistan or whether you are in Toronto, we will make sure our platform provides all the translation services required.

Social and Linguistic Integration

We consider your orders to be more than just documents to translate. During the rendering period, we ensure that all socio-cultural aspects are taken into account. We take into regard all regional connotations that are attached to the project to avoid cultural appropriation.

We make sure that our translators pay high regard to the cultural implications of the words they use. Operating in an international market, we ensure that cultural sensitivity is not compromised in the translation. We believe that these factors play a major role in creating a positive for our clients.

Professional and Reliable

Every client and project has distinct requirements when it comes to handling them. Mainly due to the fact that all projects differ on the basis of their size, industry, and language. Hence, we make sure that every order is treated with a personalized protocol. Our translators hold experience in many different industries from Education to Medicine and everything in-between. This means that the translator assigned to your project will be heavily vetted to make sure that they have the necessary skills for the job. At Mars, you will get Professional translation services at the fastest turnout.

Professionalism is a Major pillar for the foundation of Mars Translations. We understand that time is of the essence to all of our clients. Hence, we ensure the deployment of ample resources to ensure that all of our deadlines are met. We ensure that our projects are assigned to Translator’s perfect to provide an accurate solution.

A Leading Translation Agency around the World

Mars Translation is a sister company of CCJK, which has worked in the translation and localization industry for almost two decades. Our Clients include some of the leading corporations in the world. Among them are General Electric, Bosch, Nuance, and many more. Mars Translation has worked with companies from many different fields in the market from all around the world.

Compared to other industries in the market, we have an extensive network of experts who make sure that our clients from all across the world can rely on us for all there translation needs. Customer outreach is very important to us. And whether you are in Afghanistan or whether you are in Toronto, we will make sure our platform provides all the translation services required.

Social and Linguistic Integration

We consider your orders to be more than just documents to translate. During the rendering period, we ensure that all socio-cultural aspects are taken into account. We take into regard all regional connotations that are attached to the project to avoid cultural appropriation.

We make sure that our translators pay high regard to the cultural implications of the words they use. Operating in an international market, we ensure that cultural sensitivity is not compromised in the translation. We believe that these factors play a major role in creating a positive for our clients.

Professional and Reliable

Every client and project has distinct requirements when it comes to handling them. Mainly due to the fact that all projects differ on the basis of their size, industry, and language. Hence, we make sure that every order is treated with a personalized protocol. Our translators hold experience in many different industries from Education to Medicine and everything in-between. This means that the translator assigned to your project will be heavily vetted to make sure that they have the necessary skills for the job. At Mars, you will get Professional translation services at the fastest turnout.

Professionalism is a Major pillar for the foundation of Mars Translations. We understand that time is of the essence to all of our clients. Hence, we ensure the deployment of ample resources to ensure that all of our deadlines are met. We ensure that our projects are assigned to Translator’s perfect to provide an accurate solution.

A Leading Translation Agency around the World

Mars Translation is a sister company of CCJK, which has worked in the translation and localization industry for almost two decades. Our Clients include some of the leading corporations in the world. Among them are General Electric, Bosch, Nuance, and many more. Mars Translation has worked with companies from many different fields in the market from all around the world.

Compared to other industries in the market, we have an extensive network of experts who make sure that our clients from all across the world can rely on us for all there translation needs. Customer outreach is very important to us. And whether you are in Afghanistan or whether you are in Toronto, we will make sure our platform provides all the translation services required.

Social and Linguistic Integration

We consider your orders to be more than just documents to translate. During the rendering period, we ensure that all socio-cultural aspects are taken into account. We take into regard all regional connotations that are attached to the project to avoid cultural appropriation.

We make sure that our translators pay high regard to the cultural implications of the words they use. Operating in an international market, we ensure that cultural sensitivity is not compromised in the translation. We believe that these factors play a major role in creating a positive for our clients.

Professional and Reliable

Every client and project has distinct requirements when it comes to handling them. Mainly due to the fact that all projects differ on the basis of their size, industry, and language. Hence, we make sure that every order is treated with a personalized protocol. Our translators hold experience in many different industries from Education to Medicine and everything in-between. This means that the translator assigned to your project will be heavily vetted to make sure that they have the necessary skills for the job. At Mars, you will get Professional translation services at the fastest turnout.

Professionalism is a Major pillar for the foundation of Mars Translations. We understand that time is of the essence to all of our clients. Hence, we ensure the deployment of ample resources to ensure that all of our deadlines are met. We ensure that our projects are assigned to Translator’s perfect to provide an accurate solution.

A Leading Translation Agency around the World

Mars Translation is a sister company of CCJK, which has worked in the translation and localization industry for almost two decades. Our Clients include some of the leading corporations in the world. Among them are General Electric, Bosch, Nuance, and many more. Mars Translation has worked with companies from many different fields in the market from all around the world.

Compared to other industries in the market, we have an extensive network of experts who make sure that our clients from all across the world can rely on us for all there translation needs. Customer outreach is very important to us. And whether you are in Afghanistan or whether you are in Toronto, we will make sure our platform provides all the translation services required.

Social and Linguistic Integration

We consider your orders to be more than just documents to translate. During the rendering period, we ensure that all socio-cultural aspects are taken into account. We take into regard all regional connotations that are attached to the project to avoid cultural appropriation.

We make sure that our translators pay high regard to the cultural implications of the words they use. Operating in an international market, we ensure that cultural sensitivity is not compromised in the translation. We believe that these factors play a major role in creating a positive for our clients.

Close Menu