Lưu ý: Dưới đây là mẫu ứng tuyển dành cho Thực tập sinh Biên phiên dịch.

Nếu bạn muốn đăng ký làm cộng tác viên biên dịch, click vào đây:

ĐĂNG KÝ CỘNG TÁC VIÊN BIÊN DỊCH

Và click vào đây nếu bạn muốn đăng ký cộng tác viên phiên dịch:

ĐĂNG KÝ CỘNG TÁC VIÊN PHIÊN DỊCH

Mẫu đăng ký ứng tuyển Đăng ký Thực tập sinh Biên phiên dịch

Close Menu