Đăng ký Thực tập sinh Biên phiên dịch


Lưu ý: Dưới đây là mẫu ứng tuyển dành cho Thực tập sinh Biên phiên dịch.

Nếu bạn muốn đăng ký làm cộng tác viên biên dịch, click vào đây: 

 

ĐĂNG KÝ CỘNG TÁC VIÊN BIÊN DỊCH
Và click vào đây nếu bạn muốn đăng ký cộng tác viên phiên dịch

 

ĐĂNG KÝ CỘNG TÁC VIÊN PHIÊN DỊCH

 

 

Mẫu đăng ký ứng tuyển Thực tập sinh Biên phiên dịch

Các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây.

* indicates required fieldAcceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 10mb.

 

Nếu bạn gặp khó khăn khi đính kèm file cá nhân theo quy định, vui lòng gửi email trực tiếp đến Bộ phận Nhân sự hr@master-service.asia

Xin cảm ơn!