Ứng tuyển cộng tác viên biên dịch


Lưu ý: Dưới đây là mẫu ứng tuyển dành cho cộng tác viên biên dịch.

Nếu bạn muốn đăng ký làm cộng tác viên phiên dịch, click vào đây: 

 

ĐĂNG KÝ CỘNG TÁC VIÊN PHIÊN DỊCH

 

Và click vào đây nếu bạn muốn đăng ký cộng tác dịch video/phụ đề

 

ĐĂNG KÝ CTV DỊCH VIDEO/LÀM PHỤ ĐỀ

 

Đây là mẫu ứng tuyển dành cho cộng tác viên biên dịch. Các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây.

* indicates required field


Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 5mb.

Nếu bạn gặp khó khăn khi đính kèm file cá nhân theo quy định, vui lòng gửi email trực tiếp đến Bộ phận Nhân sự hr@master-service.asia

Xin cảm ơn!