Ứng tuyển cộng tác viên dịch video/làm phụ đề


 

Đây là mẫu ứng tuyển dành cho cộng tác viên dịch video/làm phụ đề. Các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây.

* indicates required field





















Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 5mb.

Nếu bạn gặp khó khăn khi đính kèm file cá nhân theo quy định, vui lòng gửi email trực tiếp đến Bộ phận Nhân sự hr@master-service.asia

Xin cảm ơn!