Thương mại

Giá chung

$ 0.087 mỗi từ

Nội dung chung

Thực hiện chuyên nghiệp
bởi người bản xứ.

Tùy chỉnh

Liên hệ và nhận được một báo giá
cho nhu cầu cụ thể của bạn

Dịch thuật lai

Khối lượng lớn (+ 100K từ)
Quy trình làm việc tùy chỉnh

Dịch vụ bổ sung

API $899
Bộ nhớ dịch $899
Myteam $149
AM mỗi tháng $499
AM theo giờ $70
Hỗ trợ qua điện thoại mỗi tháng $499
Quản lý thuật ngữ $899
Nhà phát triển mỗi giờ $149
Close Menu