Trong 10 năm qua, chúng tôi hân hạnh là đối tác dịch tài liệu xây dựng lâu năm cho quý công ty Alpha King, AccorHotels, Cityland, ParkHyatt, Nagecco, Thuận Việt…

Chính xác là, chúng tôi dịch tất cả các nội dung liên quan đến xây dựng, kiến trúc, đấu thầu và thiết kế công trình

Hiện tại có rất nhiều kiến thức, thông tin mới liên quan tới kiến trúc công trình đang cần được chuyển ngữ ví dụ như sách về kiến trúc, công trình, các thiết kế công trình, các đồ án, dự án quy hoạch, hồ sơ đấu thầu xây dựng… Trước số lượng tài liệu vừa nhiều về số lượng vừa nặng về nội dung như thế, người dịch phải thật sự bản lĩnh khi các từ vựng, kỹ thuật, công trình mới về kiến trúc đang được cập nhật hàng ngày. Thêm vào đó, từ vựng kiến trúc lại là liên quan tới nhiều vấn đề văn hóa, lịch sử, xã hội. Nếu là một dịch giả không có kinh nghiệm và không có chuyên môn về kiến trúc, thật sự khó mà dịch được.

Tài liệu xây dựng phải cung cấp hướng dẫn đầy đủ cho nhà thầu về cách thức xây dựng dự án. Tất cả tài liệu phải có sẵn ngôn ngữ mà nhà thầu có thể hiểu được. Các dự án xây dựng với quy mô lớn thường yêu cầu cấp vốn từ bên ngoài và sự quản lý tài chính phức tạp. Mọi tài liệu tài chính sẽ phải được thể hiện chính xác và phải dịch ra các ngôn ngữ mà có thể tiếp cận và thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng.

  • Dịch tài liệu xây dựng
  • Dịch hồ sơ thầu xây dựng
  • Dịch tiêu chuẩn Việt Nam
  • Dịch hồ sơ mời thầu
  • Dịch thiết kế công trình
  • Dịch bản vẽ thi công
  • Dịch kế hoạch tổng thể
  • Dịch đánh giá tác động môi trường
  • Dịch hợp đồng xây dựng
  • Dịch hợp đồng thi công